Strona: BEZPIECZEŃSTWO / Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz w Jasionce

BEZPIECZEŃSTWO

Polityka bezpieczeństwa Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

    Just culture

Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, Politechnika Rzeszowska Ośrodek Kształcenia Lotniczego opracowuje, wdraża, utrzymuje i stale rozwija System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) obejmujący prowadzoną lotniczą działalność certyfikowaną.

Elektroniczny Formularz dobrowolnego zgłaszania zdarzeń w OKL PRZ

pdf-icon.png Formularz dobrowolnego zgłaszania zdarzeń w OKL PRZ - wersja PDF

SMS jest częścią ogólnego procesu zarządzania Ośrodkiem implementowanym w celu realizacji statutowych zadań z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wykonywanej działalności. Każda osoba zaangażowana w działalność Ośrodka jest odpowiedzialna wobec siebie, rodziny, przełożonych i współpracowników a wykonywanie swoich obowiązków w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Suma naszych indywidualnych oraz wspólnych doświadczeń może w przyszłości uratować zdrowie lub życie ludzkie, ocalić dobre imię Ośrodka czy osoby z nim związanej.

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz zgłoszenia zagrożeń są niezwykle cenne dla nas i służą podnoszeniu standardu bezpieczeństwa lotniczego w naszym Ośrodku, zgodnie z zasadami Kultury Sprawiedliwego Traktowania - „Just Culture”.

W związku z tym zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w ulepszaniu wspólnego, bezpiecznego miejsca nauki oraz pracy, jakim jest Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Zapewniamy, iż nie oszczędzamy sił oraz wykorzystujemy wszelkie dostępne zasoby aby promować i podnosić kulturę bezpieczeństwa w naszej organizacji, ponieważ ponosimy pełną odpowiedzialność za efekty i środowisko naszej pracy.


pdf-icon.png Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007.

pdf-icon.png Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 z dnia 29 czerwca 2015 r. ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014


Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynami Bezpieczeństwa wydawanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego:

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 1/2017

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 1(2)/2018

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 2(3)/2018

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 3(4)/2018

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 4(5)/2018

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 1(7)/2019

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 2(8)/2019

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 1(11)/2020

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 2(12)/2020

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 4(14)/2020

pdf-icon.png Biuletyn bezpieczeństwa ULC nr 2(16)/2021


pdf-icon.png Sprawozdanie o stanie bezpieczenstwa lotnictwa cywilnego za rok 2017


Wszelkie uwagi i spostrzeżenia są bardzo cenne dla nas i dla ogólnie pojętego bezpieczeństwa lotniczego,
stąd udostępniamy dane dla ułatwienia kontaktu z nami:

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
(Safety Manager)
tel. 17 743 27 19
b.rzedzicki@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję