Strona: Przeszkody lotnicze / Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz w Jasionce

Przeszkody lotnicze

Uzgadnianie tymczasowej przeszkody lotniczej

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2020r. poz. 1970 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe o charakterze czasowym oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Rzeszów EPRJ, muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem Rzeszów EPRJ oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać jednocześnie do:

Zarządzającego lotniskiem na adres:
Politechnika Rzeszowska - Ośrodek Kształcenia Lotniczego
Jasionka 915
36-001 Trzebownisko
oklprz@prz.edu.pl

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewniającej służbę ruchu lotniczego na lotnisku Rzeszów-Jasionka (wniosek do pobrania ze strony PAŻP) na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek wraz z mapą w dowolnej skali, pozwalającą na jednoznaczną lokalizację planowanego obiektu (przeszkody), należy złożyć na ww. adres z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W celu zapewnienia poprawności i właściwej jakości danych uzgadnianych obiektów zarówno współrzędne geograficzne WGS-84 (lokalizacja pozioma) jak i wysokości obiektu oraz rzędna terenu (wartości pionowe) powinny być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.

Warunkiem wzniesienia przeszkody lotniczej jest opublikowanie stosownego NOTAMu. Publikacja realizowana jest po przedstawieniu Zarządzającemu Lotniskiem Rzeszów EPRJ uzgodnienia przeszkody z PAŻP. Uzyskanie uzgodnienia tylko od jednego podmiotu nie uprawnia do posadowienia urządzeń dźwigowych.

Jednocześnie przypominamy, że przedmiotowy obiekt podlega oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z wytycznymi poniżej:
https://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk

Zamiar posadowienia/pracy dźwigów (po uzyskaniu uzgodnień oraz publikacji NOTAM) należy zgłaszać na adres e-mail: oklprz@prz.edu.pl

pdf-icon.png Wniosek do pobrania [kliknij na link]

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję