Egzaminy

old_podklad_2_top3_760px.jpg

Egzaminy modułowe z wiedzy teoretycznej

Terminy egzaminów z podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie modułów tematycznych B1 (bez modułu M11A), L2, L3H oraz B2 wyznaczane są indywidualnie wg potrzeb zainteresowanych.

Egzaminy dla licencji B1 na typ:

 • SOCATA TB9 (Lycoming)
 • Piper PA-34-220T Seneca V (Continental)
 • Piper PA-28R-201 ARROW (Lycoming)

kontakt: mgr inż. Maciej Domiszewski

e-mail mdom@prz.edu.pl

tel. 17 743 27 13

Cennik egzaminów modułowych (zgodnie z aktualnym cennikiem stosowanym przez ULC)

egzamin modułowy pierwszy 250 PLN
egzamin modułowy poprawkowy 350 PLN
egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM)nieprzekraczającej 5700 kg 350 PLN

Wpłaty za egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy

02 1020 3147 0000 8102 0134 1866

Politechnika Rzeszowska - Ośrodek Kształcenia Lotniczego
36-001 Trzebownisko, Jasionka 915

w tytule wpłaty: imię i nazwisko, data egzaminu, numer modułu
przykład: Jan Kowalski, 22-01-2015, M4

W przypadku gdy student przedstawi potwierdzenie (70%) obecności na zajęciach teoretycznych związanych z programem certyfikowanego szkolenia podstawowego B1, B2 to zostaje zwolniony z opłaty za każdy pierwszy egzamin wymagany do tego szkolenia.

Zasady przeprowadzania egzaminów:

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty opłaty za dany egzamin. Dowód wpłaty można przesłać mailem wcześniej przy zgłoszeniu faktu udziału w danym egzaminie.
 • wszystkie rzeczy (telefony komórkowe, kalkulatory, plecaki, torby, itp.) egzaminowany składa w wyznaczonej części sali – przy sobie można posiadać wyłącznie, dokument tożsamości, dowód wpłaty oraz przybory do pisania!!
 • Egzaminowany wypełnia oświadczenie o podejściu do egzaminu. Oświadczenie można wydrukować i wypełnić wcześniej. Do pobrania tutaj
 • Egzaminowanemu nie wolno korzystać z pomocy technicznych oraz w jakikolwiek sposób kontaktować się z innymi zdającymi lub osobami z zewnątrz. Zabronione jest posiadanie przy sobie telefonów lub urządzeń rejestrujących
 • egzaminowany wypełnia kartę egzaminacyjną - warunkiem ważności karty egzaminacyjnej jest czytelne jej wypełnienie oraz złożenie podpisów we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych
 • test jest testem jednokrotnego wyboru – odpowiedzi należy zaznaczać na odwrocie karty egzaminacyjnej wyraźnie i czytelnie – zapiski na kartach z pytaniami nie będą brane pod uwagę
 • liczba pytań testowych i ewentualnie opisowych oraz czas na rozwiązanie jest różny w zależności od modułu oraz kategorii
 • po skończonym teście egzaminowany zwraca wszystkie karty, jakie otrzymał podczas egzaminu, włącznie z zestawem pytań
 • warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi. Wyniki są najczęściej dostępne następnego dnia roboczego.


W przypadku niezaliczenia danego modułu, można podjąć kolejną próbę zaliczenia tego modułu dopiero po upływie 90 dni od dnia, w którym odbywał się egzamin, z wyjątkiem przypadku odbycia dodatkowego szkolenia w zatwierdzonej MTO, która prowadzi kurs doszkalania w zakresie niezaliczonych obszarów z danego modułu, kiedy to można podjąć próbę zaliczenia niezdanego modułu po upływie 30 dni. Po trzech niezaliczonych próbach z danego modułu obowiązuje 12 miesięczna przerwa w podchodzeniu do danego modułu.
W przypadku nie zaliczenia jednej z części egzaminu (test lub opis) ponownie zdaje się tylko nie zaliczoną część.
Słuchacz, który korzystał z niedozwolonych pomocy, sprzętu niedozwolonego lub kontaktował się z innymi egzaminowanymi podczas egzaminu sprawdzającego wiedzę podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do powtórnego egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia. Przypadek taki zgłaszany jest do Nadzoru Lotniczego ( ULC LPL-3 ), co znaczy, że egzaminu nie można zdać przed upływem 12 miesięcy w żadnej innej uprawnionej do egzaminowania Organizacji.


Organizacja MTO (po zaliczonym egzaminie) wystawia zaświadczenie zdania egzaminu w pełni uznawane przez właściwą władzę lotniczą.


podklad_2_bottom.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję