Język angielski ICAO  


Ośrodek egzaminacyjny OKL PRz jako jednostka zamiejscowa ULC prowadzi egzaminy z zakresu języka angielskiego dla pilotów - ICAO English.

Egzamin prowadzony jest w oparciu o test ELPAC.

 
Zapisy

Zapisywać na egzamin można się telefoniczne (17 743 2720) lub mailowo (
sitek@prz.edu.pl).
Zapisy prowadzone są w sposób ciągły. Termin sesji ustalany jest po zebraniu się kilku osób chętnych.
Przed przystąpieniem do egzaminu należy dopełnić formalności wg wytycznych ULC zawartych
tutaj.
-dokonać opłaty za egzamin (315 zł) (tytuł: Egzamin jęz. ang., Tabela nr 2, Część I, punkt 1.1.1); na konto podane na stronie ULC
-wypełnić wniosek w Części A „Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego”

Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć u egzaminatora: wypełniony wniosek, potwierdzenie przelewu i ksero licencji.
Dla zainteresowanych organizowany jest wcześniej briefing nt struktury egzaminu i zasad oceniania. Briefing jest bezpłatny.
 
Egzamin

Egzamin odbywa się w budynku OKL PRz, Jasionka 915. Prowadzony jest przez uprawionych egzaminatorów ULC: Artura Rostalskiego i Marka Sitka.

Składa się z dwóch części:

Cześć 1 – rozumienie ze słuchu (Listening comprehension);
-trwa ok. 40 min
-odbywa się przy komputerze (próbka dostępna na stronie www.elpac.info)
-na podstawie nagrań korespondencji lotniczej odpowiadamy na pytania typu a/b/c/d lub wpisujemy frazy z klawiatury
-odpowiedzi wpisywane z klawiatury wymagają krótkiej formy, nie jest sprawdzana ortografia ani styl

Część 2 – interakcja słowna (Oral interaction).
-trwa ok. 20 min
-pierwsze zadanie polega na omówieniu usłyszanego nagrania korespondencji lotniczej (można notować w trakcie nagrania)
-drugie zadanie polega na omówieniu zaprezentowanej fotografii oraz na rozmowie na kwestie lotnicze w ogólnym kontekście.

Wynik z egzaminu znany jest po jego zakończeniu.
Egzamin nie sprawdza wiedzy branżowej a jedynie znajomość języka angielskiego w kontekście lotniczym.
 
 

 

       


administrator

 realizacja